Coaching binnen jouw bedrijf

PERSONAL COACHING

Personal coaching is een persoonlijk ontwikkelingsproces. Deze vorm wordt vaak ingezet om de medewerker de ruimte te geven om eea uit te zoeken, waarbij de focus meer ligt op de privésituatie dan de werksituatie. Deze vorm van coaching wordt met name ingezet wanneer er sprake is van disfunctioneren voortkomend uit privé-zaken.

Personal coaching ondersteunt je met het vinden van balans in je leven. Vaak sta je op een kruispunt in je leven. Je hebt geen idee waar je naartoe wilt. Bij personal coaching wordt je je bewust van je gedachten, gevoelens, drijfveren, patronen en de beelden die je over jezelf hebt. Je gaat onderzoeken waar ze vandaan komen en leert ze om te buigen. Door de gesprekken en oefeningen krijg je inzicht en ervaar je ruimte en vrijheid. Je bent in staat keuzes te maken die bij jou passen.

 

Door coaching neemt je zelf-accepterend, zelflerend en zelfsturend vermogen toe en worden gewenste resultaten bereikt.

 

COACHING OP WERKSITUATIE

Coaching op de werksituatie is erop gericht om kwaliteiten van mensen vrij te maken of verder uit te bouwen en om ze in staat te stellen effectiever gedrag te vertonen. Door coaching neemt het zelf-accepterend, zelfsturend, zelf-lerend en zelf-oplossend vermogen toe en worden gewenste resultaten bereikt.

Tijdens het coach-traject wordt altijd gewerkt met actuele praktijksituaties. Er vindt een permanente uitwisseling plaats tussen het besprokene tijdens een coach-sessie en (re)acties in de werksituatie.
Tijdens het coachen ligt de focus op de arbeidssituatie. Dat wil niet zeggen dat uitstapjes naar privé onmogelijk zijn, maar centraal staat hoe een thema of gedragspatroon tot uiting komt in je werk.

 

UITGANGSPOSITIE COACHING

De onvoorwaardelijke bereidheid en het vertrouwen samen te werken en de gewenste resultaten te realiseren. Vertrouwen is de basis van de coach-relatie.

 

Op basis van een intakegesprek wordt de vertrouwensrelatie bepaald. Het is een wederzijdse verkenning waarin wensen, verwachtingen en grenzen van beide partijen aanvaard worden. In dit eerste gesprek vindt geen uitgebreide probleemanalyse plaats, maar werkthema’s, onderliggende zorgen en verlangens van de gecoachte krijgen aandacht.
Bij een wederzijdse persoonlijke en professionele klik gaan we een contractfase aan.

 

Resultaten, rollen, verantwoordelijkheden en werkwijze worden vooraf overeengekomen. Verheldering van deze afspraken vormt een belangrijk onderdeel van het coach-traject. Soms is er tijdens het traject een her-contractering nodig.
Inzicht en invloed van de werkgever op het traject worden afgestemd door gecoachte en werkgever. Helder moet zijn wanneer, hoe en met welk doel de opdrachtgever betrokken is. Wat haal- en werkbaar is kan worden afgestemd met de coach.
In belang van veiligheid en vertrouwelijkheid van de coach-relatie spreken coach en opdrachtgever niet over de gecoachte of over de voortgang van diens traject.

Gecoachte is zelf verantwoordelijk voor haar eigen ontwikkeling en afstemming met de betrokkenen.

 

Coach-trajecten voor bedrijven worden op maat gemaakt. Sessies kunnen desgewenst plaats vinden op locatie. Neem contact op voor meer informatie.

ONTDEK DE KRACHT VAN COACHING

“Als je op zoek bent naar de persoon die jouw leven kan veranderen, kijk dan eens in de spiegel.”